::: #Söz :::

“Söz tohum gibidir.”

“Önce işitilir, sonra filiz sürer içimizde.” “Ardından da bizi değiştirir…”

Söz kudretlidir…

TIR
YeniNormal2
#YeniNormal