::: #Kölelik :::

“Gününün üçte ikisini kendisine ayırmayan kişi, ister devlet adamı, ister işadamı, ister resmi görevli, ister bilgin olsun, aslında bir köledir.”

Nietzsche