👅🔎❝ #Dil ❞🔍👅

‪❝ Dilin açtığı yara;Mızrak yarasından daha derin olur. ❞‪

Hacı Bektaş-ı Veli