::: #Istırap :::

“Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.”

Firdevsi
TIR
YeniNormal2
#YeniNormal