::: #Terbiye :::

Biri, İbn Haldun’a sordu:

   Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim?

İbn Haldun Dedi ki:
Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın.
Zira zaten size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter….

TIR
YeniNormal2
#YeniNormal