::: #Yüksek #Öğretim Sorgulanmalı.‼‼‼ :::

Üniversite ve yüksek lisans mezunlarının;
-Bilgi ve uzmanlıklarına itibar edilmediği,
-Cahil ve eğitimsizlerle bir tutuldukları,
-Kurnazlık ve fırsatçılığın ilke ve kuralların önüne geçtiği
-Birikim yerine işbitiriciliğin tercih edildiği bir piyasada,

Yüksek Öğretim Sorgulanmalı.‼‼‼